9.6.14

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΠΑΝΟΦΩΝΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 6ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΕΑ (Λογοτεχνία εν Αθήναις)

Δεν υπάρχουν σχόλια: