20.11.15

Καλλιτεχνικό ημερολόγιο 2016


Άτη Σολέρτη - Reina nocturna del Carnaval

Ευχαριστώ τοβιβλίο.net για τη φιλοξενία! 

Δεν υπάρχουν σχόλια: